Deze enquête onderzoekt de beweegredenen van mensen om (nog) niet naar een inloophuis te gaan, dit lang hebben uitgesteld, of nog steeds twijfelen.

Het onderzoek wil een bijdrage leveren om potentiële bezoekers van juiste informatie te voorzien, belemmeringen weg te nemen en het aanbod van inloophuizen kwalitatief en kwantitatief aan te passen. Met het resultaat kunnen de inloophuizen een verbeterslag maken. Uw beweegredenen zijn dus belangrijk.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Atilium voor Inloophuis Medemblik in samenwerking met IPSO en mede-gefinancierd door KWF/kankerbestrijding. De enquête is voor alle kanker en ex-kankerpatiënten, maar ook voor mensen met een andere ernstige levensbedreigende ziekte, familie, naasten en mantelzorgers en direct betrokkenen van deze patiënten

N.B. diverse inloophuizen staan ook open voor patiënten met een andere levensbedreigende ziekte ( informeer bij het inloophuis bij u de buurt naar de mogelijkheden)

Naar de enquête